COVID maatregelen

 

Vanaf Zaterdag 15 januari is het reguliere lesrooster weer actief!

 

Regels in de dansschool:

 

Het is toegestaan om je kind in de dansschool af te zetten en op te halen. Ook is het toegestaan om naar de balie te gaan voor informatie of bv het aanschaffen van kleding of dansschoenen. In de dansschool wachten op uw kind is met de huidige corona regels niet toegestaan.

Iedereen vanaf 18 jaar moet een coronatoegangsbewijs en een ID-bewijs laten zien voor binnenkomst in de dansschool.  

Het coronatoegangsbewijs en ID-bewijs worden bij de ingang gecontroleerd. Heb jij geen coronatoegangsbewijs of ID? Dan kan je helaas niet meedoen aan de lessen. Is de deur gesloten? Wacht dan even tot een medewerker of vrijwilliger van de dansschool naar de ingang komt om je coronatoegangsbewijs en ID te checken. 

  

Mondkapje 

Het dragen van een mondkapje is in onze dansschool weer verplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar.

  

 

COVID measures

 

The regular class schedule will be active again from Saturday January 15!

 

COVID Rules in the dance school
It is allowed to drop off and pick up your child at the dance school. It is also allowed to go to the counter for information or, for example, e.g. buying clothes or dancing shoes.

From now on, everyone from the age of 18 must show a Covid entrance pass and an ID card before entering the dance school.

The coronavirus entrance passes and ID are checked at the entrance. If you don't have a coronavirus entrance pass or ID? Sadly you won't be allowed to participate in the lessons. Is the door closed? Please wait until an employee or volunteer from the dance school comes to the entrance to check your coronavirus entrance pass and ID.

 

Face mask
Wearing a face mask is mandatory in our dance school from the age of 13 year